Сдружение "Алтернативи" е гражданско сдружение, създадено да осъществява дейности за развитие на гражданско общество, осигуряване равнопоставеност на различни социални групи и насърчаване сформирането на коалиции за решаването им

НОВИНИ

22 февруари 2017
Ден на розовата фланелка още

7 февруари 2017г.
Програма „Социален театър”в гр.Карнобат още

Осъществени дейности

още

Резултати от други проекти още

За нас

Мисия и цели:

Сдружение "Алтернативи" е:

 • Неправителствена организация, осъществяваща дейност в обществена полза, учредена през май 2000г.
 • организация на професионалисти от помагащите професии
 • организация, работеща за хората в неравностойно положение, чрез реализиране на проекти в социалната сфера.

Сдружение "Алтернативи" е гражданско сдружение, създадено да осъществява дейности за: развитие на гражданско общество; осигуряване равнопоставеност на различни социални групи; поощряване участието на гражданите при разглеждането на общозначими проблеми на местно ниво и насърчаване сформирането на коалиции за решаването им; подпомаганe развитието на региона чрез социални, информационни, екологични, културни, издателски и образовател ни проекти.

Целите на Сдружение "Алтернативи" са:

 1. Стимулиране на гражданското участие в решаването на значими проблеми от местен характер.
 2. Работа със социални слоеве и групи в маргинално положение (малцинства, инвалиди, сираци и др.), с цел осъзнаване на гражданските им права и равнопоставеност и социалната им интеграция.
 3. Информиране за необходимостта от укрепване на общественото доверие, предпазване от конфликти, взаимна толерантност.
 4. Подпомагане развитието на НПО в региона чрез обучителни програми и обмяна на опит.
 5. Да стимулира обществената заетост.
 6. Да оказва съдействие на жените с цел повишаване на социалния им статус и равнопоставеност.
 7. Да подпомага развитието на културата.
 8. Да провежда инициативи с цел опазване на околната среда.
 9. Осигуряване устойчиво развитие на организацията.

За реализирани проекти от Сдружение "Алтернативи" до 2011г.- вижте рубрика "История"